Nemzeti Alaptanterv

NAT 5. Előzmények s előérzetek

Sziasztok,
„ A Nemzeti Alaptanterv jobb esetben az ország jövőjét 20-30 évre előre meghatározó dokumentum, amely nem csupán az oktatási intézményekre, a diákokra, a pedagógusokra, de az egész rendszerre s legfőképpen az egész magyar társadalomra hatással van. Szülőkre, nagyszülőkre, munkalehetőségekre, társadalmi tudatra, állampolgári viselkedésformákra, az ország kultúrájára. Megalkotásához széleskörű társadalmi összefogásra, tervezéséhez rendszerek alkotásában jártas szakemberekre is szükségünk lenne. Mérnökökre, informatikusokra, fizikusokra, viszont a legkevésbé politikusokra.”– írtam korábbi bejegyzésemben.
A NAT legújabb tervezetét nem olvastam. Még nem.
Mindez, az én hibám, hiszen a tervezet, ahogy látom, már néhány hete hozzáférhető (szeptember 6.-án jöttem haza. Várt a Sargentini jelentés).
Miközben, sebtében, az alábbi bejegyzést írom (2018. szept. 21.) a több százezer érintett szülő, nagyszülő, diák jár az eszemben, akiknek, sejtésem szerint szintén elkerülhette figyelmét a tervezet. Még csak nem is hallottak arról, hogy netán véleményezhetnének valamit.
Felháborítónak, alattomos s veszélyes dolognak tartom a társadalmunk számára e fontos alapdokumentum ilyen körülmények közötti „megvitatását” (lásd alább).
Tudjuk, hogyan csináltak ebből a korábbi kormányzatok is tragikomikus bohózatot, ahelyett, hogy minimum éveket szántak volna egy tisztességes konszenzust eredményező előkészítésre, s vitára.
Tisztelettel kérem a Fidesz-KDNP kormányzat illetékeseit, hogy jelen esetben (is), hagyjanak fel a szülők, a nagyszülők, a diákok, a pedagógusok, a szakértők, a többségi magyar társadalom levegőnek nézésével, további megalázásával.
Szervezzék meg tisztességesen, s tervezzenek legalább még egy évet, egy valódi, tényleges szakmai és társadalmi vita lefolytatásához.
Jelen eljárás a tervezet készítésében részt vevő szakemberek számára is sértő s megalázó. Csak nehogy cinkosokká váljanak!

Már az óvodától

A tervezet 312 oldalas (?!).
Csupán arra volt időm, hogy az előzetes elképzelésekről, a tartalomjegyzékből, s a közzététel környéki eseményekről valamelyest tájékozódjak. Bejegyzésemben a menet közben szerzett benyomásaimat foglalom össze.

olvasom, a tárca célja, hogy a magyar diákok versenyképes, a munkaerő piacon (1) és az életben (2) is értékes, valamint a nemzeti kultúrát korszerűen átadó tudást (3) szerezzenek az iskolapadban. EMMI közlemény. Tetszetős, hatásos.
Ahogyan a korábbi változatokban, feltehetően most sem sikerült, tehát, érvekkel alátámasztva, érdemben hangsúlyozni a három irány közül valamelyiket. Ha ez valóban így van, ebben a formában a NAT 5 sem életképes. Magyarországon kívül nincs még egy ország a világban, amelyik egyszerre, egyenlő hangsúllyal szerepeltetné mindhárom kritériumot az iskolai, társadalmi gyakorlatban.
– a másik alapvető probléma, hogy valójában, szintén társadalmi többség nélkül, a kormányon lévő pártszövetség továbbra is erőlteti a saját pártjai által képviselt ideológia „társadalmasítását”. Nem másról van itt szó, mint a tényleges többséget képviselő állampolgárok, szülők ismételt arculcsapásáról. Feltételezem, a szöveg hemzseg a nemzetállami szövegektől.
Miért gondolom?
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja olyan az óvodáknak, mint az iskoláknak a NAT. Kötelező és végrehajtandó. Három nappal a NAT tervezet minisztériumi bemutatása előtt, az óvodai alapprogram 2018 július 25.-én kiadott módosítása szerint idén szeptembertől már a nemzeti identitástudat erősítése is hangsúlyosabb feladata lesz az óvodapedagógusoknak a magyar óvodákban.
A 3-7 éves gyermekeknek népmeséket, népi hagyományokat felelevenítő mondókákat, rigmusokat, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemeit, meséit, valamint a klasszikus és a kortárs irodalmi műveket egyaránt kell ismertetniük az életkori sajátosságukhoz igazodva. Módosítás még, hogy a hazai óvodáknak a határon túli magyar óvodákkal is erősíteniük kell majd kapcsolataikat.
Nem mintha ezekkel a témákkal, józanul gondolkodva az óvodapedagógusok nem foglalkoztak volna eddig. A probléma inkább a rendelet, s a kötelezővé tétel, ami, mint tudjuk eleve nem szerencsés, rossz vért szül.
– szintén olvasom, „Az új Nat bevezetésével kivételes lehetőség nyílik arra, hogy rövid idő alatt felzárkózzunk a világ fejlett oktatási rendszereihez, felmenő szisztémában, mérhetően, hat-nyolc év alatt.”- mondta Csépe Valéria az új NAT tervezetet bemutató konferencián.
Örvendezem, mert legalább nem azt mondta, hogy egy éven belül minden gondunk megoldódik
Dicsérendő, hogy lassan, de biztosan eljutott a kormányzati tényezők tudatáig is az a tény, hogy az oktatási rendszer megváltoztatása nem egy vagy kétéves feladat. Viszont a kijelentés, ha számszakilag nem is vitatható (egy NAT kifutása a rendszerben min. 8 év), önmagában mindenképpen önámítás s további károkozásra alkalmas hatalmas csúsztatás. Ha minden rendben volna, aminek sajnos az ellenkezője igaz, akkor is a NAT társadalmilag érzékelhető hatására min. 15, de inkább 25 évet kell várnunk.
– a felvezetőmhöz visszatérve, további probléma, hogy a mostani NAT tervezet vitatására egy szűk hónapot szánt a kormányzat.
A szakmai, s a párhuzamosan zajló társadalmi vitával együtt!
Utóbbi egész egyszerűen annyit tesz, hogy a megadott mail címre, ha egyáltalán megtalálták az érintettek a honlapot, bárki beküldheti a véleményét.
Ez a vita?! Csókolom!
Nincsenek kétségeim. A FIDESZ-KDNP-től cseppet sem szokatlan taktikai időzítés most is beválhat. Júliusban, augusztusban mindenki szabadságon volt azok közül, akik már a minisztériumban vagy közelében érdemben megszólalhattak volna, szeptemberben meg kezdődött az új tanév, temérdek teendővel, intézni valóval, ami megint csak a dokumentum vitájáról vonta el az összes érintett idejét, s energiáját.
Lényegében jöhet tehát, csont nélkül, a tervezet kodifikálása s 2019-től a bevezetése?

Előre mutató jelek?

Blogomon, külön fejezetet, bejegyzés sorozatot szántam a NAT-nak. Szerettem volna felhívni az olvasók figyelmét a fontosságára. Ezért is vártam különös érdeklődéssel az újabb változatot.
Amelyben, az előzetesek szerint, vannak értékelhető, vitára alkalmas tételek is.

– a NAT 5 az ismeret centrikus tanítás helyett a tudás felépítését és alkalmazását, az aktív tanulást támogatja,
– fenti tétel megalapozását szolgálja a tanulási eredménycélok egyensúlya, a tantárgyi tartalmak kapcsolódása és következetessége, ami jelentősen csökkentheti a tanulók terheltségét,
– a NAT 5 célja továbbá, a méltányosság. Feladata, hogy megteremtse a személyre szabott tanulás feltételeit. A megfelelően irányított tanulási folyamat ugyanis segít, hogy minden gyermek a képesség-határainak maximumához jusson el,
– s mintha, valamiféle komplex tantárgy is szerepelne benne, nevezetesen a természettudományi tantárgyak összevonása (?), ami ellen a földrajztársaság máris élénken tiltakozik. Nem tudom. Meglátjuk.

Mindent egybevéve, érdeklődéssel várom, hogy hozzájussak végre a tervezet érdemi tanulmányozásához.
Két dolgot viszont meg kell jegyeznem:
– a Fidesz-KDNP ismét behúzott a csőbe, most éppen a Sargentini jelentéssel, vagyis figyelem eltereléssel. Gondolom, nem vagyok egyedül. Magyar állampolgárként rettenetesen szégyellem magam, hogy a politikusainknak hála, a hazámról ilyen véleményt formálnak. Idő kell ennek a jelentésnek az emésztéséhez is,
– s ha közben, néhány nap mire az én emésztési időm lejár, a FIDESZ-KDNP lezárja a NAT „vitát” (szept. 30.), s hozzáfog a megvalósításhoz (2019-től a bevezetéséhez) ígérem, nem fogom fárasztani magam jobbító szándékú önkéntes, társadalmi munkával. Olvasással, elemzéssel, javaslatok fogalmazásával. Inkább a cselekvésre koncentrálok.

Visszatérve a figyelemelterelésre, nem szoros összefüggésben a témával, de, bevallom, dühös vagyok!
Miniszterelnök Úr,
Komolyan gondolta, hogy a határok lezárásával semmi sem szivárog majd át Hegyeshalomnál? Ego politikájának hála, beleértve az Ön szavazóit is, ártatlan magyar állampolgárok millióinak szívatása itthon itt is, ott is, folytatódik, Európában meg éppen elkezdődik. Nagy tétekben.
Miközben, csak úgy mellékesen, a szolgáival besuvasztja a magyar társadalom jövőjét meghatározó egyik alapdokumentum tervezetét.
Szégyellje magát!