Politika

Nem tűrünk tovább! Nyílt levél az országgyűlési képviselőkhöz.

Sziasztok,
Szinte minden politikával, demokráciával foglalkozó bejegyzésemben tényekre hivatkozva, adatokat, véleményeket elemezve, bizonyítékokat feltárva, feltettem a kérdést. Meddig még?
Meddig hagyjuk még, hogy a politikusaink, minden honfitársunk s az országunk számára megalázó módon, a hatalmuk megőrzése vagy éppen megkaparintása érdekében, szégyenteljes, a szemünket kiverő “törvényes” trükkök sorozatával 28 éve becsapjanak minket?
Nos, elnézve az eseményeket, körülbelül eddig. A fiatalok kezdenek átlátni a szitán.
Természetesen nem minden politikus ilyen természetű. Levelem a leendő országgyűléshez, pártállásra tekintet nélkül, azokhoz a felelősen gondolkodó, az országért tenni akaró politikusainkhoz szól, akiknek a segítségére, remélem, számíthat az ország.

Tisztelt Honfitársam! Az alábbi levelet nem csak elolvasnod, de utána cselekedned is kell! Áldozz néhány percet erre a “témára” is. Magadért, a gyermekedért, honfitársaidért, az országért, a jövőnkért. A teendőkről a levelem utóiratában (is) olvashatsz.

Tisztelt Országgyűlési Képviselők,
Tisztelt parlamenti pártok,

Néhány héttel ezelőtt, a harmadik köztársaság kikiáltása óta, immár nyolcadik alkalommal vehettünk részt képviselőink megválasztásában.

2018-ban Magyarország nemzetközi összehasonlításban, értelem szerűen, elfogadhatóbb gazdasági eredményeket tud felmutatni, mint a rendszerváltás előtti időszakban. A világgazdasági helyzet 8 éve kedvező számunkra, az EU-s támogatások özönlenek az országba. Ugyanakkor nem hallgathatjuk el, hogy mindennek ellentmondva, versenyképességben, s az állampolgárok önmegvalósítási esélyeit, a lakosság emberhez méltó életkilátásait tekintve, szintén nemzetközi összehasonlításban, a mutatószámaink szégyenteljesek. Közel harminc éve egy helyben topogunk, nem sikerült csökkentenünk lemaradásunkat a vezető demokratikus országokkal szemben, s a velünk hasonló helyzetből induló országok rangsorában az elmúlt 28 évben lassan, fokozatosan sikerült leküzdenünk magunkat vezető pozíciókból az utolsó helyek egyikére. Meddig még!

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak,

Bízom benne, egyetértünk abban, hogy a mindenkori kormányt s annak ellenzékét, Önöket és engem, a polgárt és a másik magyar állampolgárt egyetlen dolog biztosan összetart: maga a demokrácia. A demokrácia igenlése, a demokrácia vágya.

– Önök és elődeik közül többen láthatóan elfelejtették, hogy egy-egy választás, majd a követő négy éves ciklus sohasem a hatalom megtartásáról vagy a hatalom megszerzéséről, hanem mindenkor és változatlanul az országunk jövőjéről, állampolgáraink tisztességes megélhetéséről, a stafétát kormányról kormányra adva a demokrácia építéséről, egy élhetőbb társadalom megteremtéséről szól,
– Önök s elődeik választási ciklusról ciklusra láthatóan nem figyeltek fel arra a jelenségre, hogy a politikai tevékenységük fokozatos térnyerésével minden jó szándékuk ellenére hogyan csökkent bennünk, állampolgárokban évről évre, ciklusról ciklusra a kezdetben meglévő remény, az önökbe vetett bizalom s ezzel párhuzamosan az összefogásra, együttgondolkodásra való hajlamunk,
– Önök és/vagy elődeik közül többen akarva, akaratlanul, sorozatosan megsértve a képviseleti demokrácia alapvető szabályait, nem vették észre, hogy az állampolgári aktivitással szemben aránytalanul túlsúlyba kerülő tevékenységük, egymás elleni, a gyűlöletig fokozódó harcuk, ily módon a „személyes példamutatásuk” mekkora károkat okozott társadalmunkban országszerte,
– nem vették észre, hogy az Önök által törvényesen megalkotott demokratikus intézményrendszer egyre kevésbé élvezi a bizalmunkat, a fékek és ellensúlyok teljes rendszerének működése a gyakorlatban akadozik, állandó viták kereszttüzében áll,
– Önök nem vették észre, hogy az elmúlt 28 év alatt csábító ígéreteikkel a soraikba hívták, érdekeltté téve pártosodásra, elhajlásokra kényszerítették az ország építésében vezető szerepet játszó gondolkodók színe-javát. Nem ismerték fel, hogy nem a pártoknak, hanem az országnak lenne szüksége bölcs, tárgyilagos ország építő javaslatokra. Ma már szinte nincs olyan tartalom előállítására, józan tervezésre képes, szakmájában elismert szakember, akinek a megszólalása, függetlensége, objektivitása ne lenne gyanús, legalábbis kérdéses „mások” szemében. Nem vették észre továbbá, vagy titkolják, hogy helyi vagy ország irányításra, felelős döntések meghozatalára képes politikai pártok krónikus utánpótlás gondokkal küszködnek,
– Önök nem vették észre, hogy a demokrácia építéséhez nélkülözhetetlen másik hatalmi ág, a média, fokozatos befolyásolásával, a média tulajdonviszonyainak sorozatos oda-vissza átrendezésével mekkora károkat okoztak a társadalmi tudatunkban, az értékítéleteink bizonytalanná válásában. Ma Magyarországon nincs olyan állampolgár, aki képes lenne objektív módon tájékozódni, eligazodni a hírek, a napi események világában, nincs olyan független újságíró, aki képes lenne tisztességesen végezni a munkáját, annak veszélye nélkül, hogy ne távolítanák el a munkahelyéről,
– Nem vették észre, hogy évente ezerszámra, az érdeklődés fenntartása, további motiválás, közös kapcsolódási pontok hiányában hogyan halódnak el a kezdetben lelkes, aktív helyi demokráciaépítő civil és állampolgári kezdeményezéseink és az alapított civil szervezeteink, kukába dobva az ötleteket, veszni hagyva, és/vagy ablakon kidobva uniós támogatásokat, pályázati pénzeket.

Tisztelt alakuló Országgyűlés,
Tisztelt Képviselők,

Közel három évtizede, minden egyes országgyűlési választás után, az országgyűlés egyetértésével, mindenkor a legnagyobb létszámú kisebbség nevében győztes párt vagy pártok koalíciója alakíthatott kormányt.
Őszinte aggodalommal vettem/veszem tudomásul, hogy a mindenkori kormányoknak kormányzati gyakorlatai, nevezetesen, csak és kizárólag a saját ideológiájuk s pártjaik értékeire formálnák a magyar társadalmat, soha nem vezettek társadalmi egyetértéshez, s összességében, utalva a fenti mutatókra, mindenféle kormányzati propagandának ellentmondva, megfogható, felzárkózásra utaló ország építő eredményekhez sem.
Felhívnám a Fidesz-KDNP összefogás figyelmét, a mostani választáson elért eredményeik, választói akaratban, arányaiban, ugyanazt fejezik ki, mint bármelyik előző választásé. A nem hivatalos végeredmények szerint a szavazásra jogosult 8.3 millió állampolgárból 5.8 millió honfitársunk elutasította Önöket. Elődeiknek sem, s az Önök koalíciójának sem volt soha, s most sem lett „egyedüli” országépítésre alkalmas társadalmi többségük.

Javaslat

Magyarországnak nincsenek közös, többségi társadalmi akarattal elfogadott céljai. A kivándorlás folyamatos, és mi itthon maradók, egymás irányában bizalom, nyitottság nélkül, légüres térben lebegünk, Európa közepén.
Hiszem s remélem, hogy a polgáraink, a civil-, társadalmi szervezeteink bevonásával, ennél többre is képesek vagyunk, mint, amit eddig Önök véghezvittek a rendszerváltás óta.
A demokrácia igenlése mellett, gondolom, sokan egyetértünk abban is, hogy élhetőbb és igazságosabb országot akarunk, ahol minden állampolgár megtalálja a számításait. Ennek megvalósítása érdekében, 28 év veszteglés után, a mulasztásunkat pótolva, végre belefoghatnánk egy jóléti társadalom építésébe, amelyben minden állampolgár egyenlő eséllyel élhetne az egyéni szabadság nyújtotta és a közösségi jogaival.
Számos ország intézményesített példája bizonyítja, hogy az újjáépítés és/vagy a demokrácia építés időszakában szükségük volt/van a különféle szektorokat összefogó, összefüggésekben gondolkodó, rendszerszerűen tervező közös akaratra, együttes társadalmi összefogásra és cselekvésre. Ennek jegyében, az intézményesített szolidaritás-, az együtt gondolkodás-, az önálló állampolgári és/vagy civil javaslattétel elérését is célozva, kérem Önöket, ideiglenesen felállított parlamenti Ház Bizottság előkészítésében, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. § (1) bekezdése értelmében, fontolják meg, átmeneti időszakra, egy, közvetlenül az országgyűlés által alapított, az országgyűlésnek beszámolási és folyamatos javaslat tételi jogokkal, kétharmados törvényekben vétójoggal felruházott, a mindenkori kormánytól független, politikamentes, önálló költségvetésű, intézmény alapítását. Az intézmény, legitim módon, szervezett keretek között, valós információkra alapozva, hidat képezve a civil társadalom s a törvényhozás között:
– összefogná, elemezné, s sokoldalúan, tudatosan népszerűsítené, terjesztené az országban jelen lévő jó demokrácia gyakorlatokat, s a világ összes tájáról, a külföldi magyaroktól s az idelátogatóktól begyűjtött tapasztalatokat, demokráciaépítő javaslatokat,
– a nemzeti minimumot célozva összehangoltan szervezné az országunk s az államháztartás szektorait érintve, az oktatás-, az egészségügy-, a közigazgatás-, a nyugdíj-, a média-, a politikai választás-, a fékek és ellensúlyok rendszereinek alapkérdéseit érintő, strukturált, irányított szakmai, társadalmi vitákat. Tart ameddig tart, tart, ameddig szükséges.
– a szakmai, társadalmi vitákat összegezné, ahol lehetséges, kidolgozná a rendszerek átalakítására vonatkozó terveket, és azokat javaslatok formájában jogszabályalkotásra folyamatosan előterjesztené a mindenkori Országgyűlésnek,
– a szakmai, társadalmi viták eredményeként, a várhatóan jó néhány alapkérdésben eldöntetlen vitákat, alternatívák kidolgozásával összegezné, s javaslatot tenne az Országgyűlésnek népszavazások kezdeményezésére,

A magyar társadalom sajnálatos megosztottságának megszüntetése, a hiányzó társadalmi béke megteremtése mellett, azt gondolom, az intézmény működtetése, arra is példát mutatna, hogy Önöknek ránk, szavazó polgárokra nem csupán négyévente, egy alkalommal van szükségük.
Segíteni szeretnénk Önöknek!
Súlyos félreértés lenne Önök részéről, ha a mostani, örvendetes választási aktivitásunkat (69%), s a győztesek a „kétharmados többségüket” a demokrácia győzelmeként állítanák be.
Kérem, fogadják el, bár e pillanatban a bizalomhiány foka nem felmért, sokan, nagyon sokan egyetértenek velem, gondolják úgy, hogy semmi értelme gyűlölködve, egymást, egyúttal, az ország „másik felén” élő állampolgárokat is szorongásban tartva, a „szokásos mederben” folytatniuk tevékenységüket, s ily módon belevágniuk egy újabb négyéves ciklusba.

Tisztelettel kérem, fontolják meg javaslatomat, tegyenek értékelhető gesztusokat felénk, döntsenek okosan. Amíg nem késő.
Higgyenek Nekem, a magyar társadalom nem tűr tovább. Önökkel vagy Önök nélkül, de lépni fog!

Mandátumuk érvényességéig, eredményes, sikeres munkát kívánva, szívélyes üdvözlettel,

Kalapács János
választó polgár

Budapest, 2018. április. 12. (a teljes tartalom meghagyásával módosított változat: április 24.)

Részvételi demokráciát! Nem tűrünk tovább!

P.s.: –
– levelem, esetleges újraválasztásra tekintet nélkül, bármilyen összetételű parlamentre érvényes.
– kérem a civil és/vagy társadalmi szervezeteket, a levelem szövegét és a levéllel kapcsolatos állásfoglalásukat, közlemény,    formájában juttassák el a nyilvánossághoz,
– kérem honfitársaimat, hogy saját ismeretségi körükben adják tovább a levelet (neten kívül is!), osszák meg másokkal s kérjék meg ismerőseiket, hogy szintén adják tovább,
– kérem honfitársaimat, hogy a Csapdák hálójában home face book oldalon , és/vagy e-mailben info@csapdakhalojaban.hu, és/vagy bárhol más helyen, a széles nyilvánosság előtt fejtsék ki álláspontjukat,
– osszák meg a szervező erőkkel, tapasztalatokkal rendelkező civil aktivistákkal az ötleteiket, hogyan szerezhetnénk érvényt, atrocitások, erőszakos megmozdulások nélkül, a lehető legkevesebb erkölcsi áldozattal, a levélben foglalt javaslat megvalósításának, az együttműködésre, összefogásra alapozott szakmai és közös társadalmi munka kezdetének.